EBITDA là gì?Tìm hiểu thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao

Trong lĩnh vực tài chính, EBITDA được sử dụng rất phổ biến, tại thời điểm này nếu vẫn còn có độc giải chưa hiểu EBITDA là gì, cách tính như thế nào thì đừng bỏ qua thông tin bài viết này nhé.

EBITDA là gì?

EBITDA là viết tắt của Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, và Amortization – nó có nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần và là một thước đo dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động của công ty. Nó có thể được coi là một ủy quyền cho dòng tiền từ toàn bộ hoạt động của công ty.

ebitda là gì

Số liệu EBITDA là một biến thể của thu nhập hoạt động (EBIT) vì nó loại trừ chi phí không hoạt động và một số chi phí không dùng tiền mặt. Mục đích của các khoản khấu trừ này là để loại bỏ các yếu tố mà chủ doanh nghiệp có quyền quyết định, chẳng hạn như tài trợ nợ, cơ cấu vốn, phương pháp khấu hao và thuế (ở một mức độ nào đó). Nó có thể được sử dụng để thể hiện hiệu quả tài chính của một công ty mà không tính đến cấu trúc vốn của nó.

EBITDA tập trung vào các quyết định hoạt động của một doanh nghiệp vì nó xem xét lợi nhuận của doanh nghiệp từ các hoạt động cốt lõi của nó trước khi tác động của cấu trúc vốn, đòn bẩy và các khoản mục không dùng tiền mặt như khấu hao được tính đến.

Nói một cách đơn giản, EBITDA là thước đo lợi nhuận. Mặc dù không có yêu cầu pháp lý nào đối với các công ty tiết lộ EBITDA của họ. Các số liệu thu nhập, thuế và lãi được tìm thấy trên báo cáo thu nhập, trong khi các số liệu khấu hao và khấu hao thường được tìm thấy trong các ghi chú về lợi nhuận hoạt động hoặc trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lối tắt thông thường để tính EBITDA là bắt đầu với lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi và thuế (BIT) và sau đó thêm khấu hao và khấu trừ dần.

Công thức EBITDA

cách tính ebitda

Đây là công thức tính EBITDA:

EBITDA = Thu nhập ròng + Lãi + Thuế + Khấu hao + Khấu trừ dần

hoặc là

EBITDA = Lợi nhuận hoạt động + Khấu hao + Khấu trừ dần

Trong đó:

Lãi: Lãi suất được loại trừ khỏi EBITDA, vì nó phụ thuộc vào cấu trúc tài chính của một công ty. Nó xuất phát từ số tiền đã vay để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình. Các công ty khác nhau có cấu trúc vốn khác nhau, dẫn đến chi phí lãi vay khác nhau. Do đó, việc so sánh hiệu suất tương đối của các công ty sẽ dễ dàng hơn bằng cách thêm lãi suất trở lại và bỏ qua tác động của cấu trúc vốn đối với doanh nghiệp. Lưu ý rằng các khoản thanh toán lãi được khấu trừ thuế, có nghĩa là các công ty có thể tận dụng lợi ích này trong cái được gọi là lá chắn thuế doanh nghiệp.

Thuế: Thuế khác nhau và phụ thuộc vào khu vực mà doanh nghiệp đang hoạt động. Thuế là chi phí của một doanh nghiệp phải trả cho chính phủ trong phạm vi quyền hạn của công ty. Chúng là một chức năng của các quy tắc thuế, không thực sự là một phần của việc đánh giá hiệu suất của nhóm quản lý và do đó, nhiều nhà phân tích tài chính muốn thêm lại chúng khi so sánh các doanh nghiệp.

Khấu hao + Khấu trừ dần: phụ thuộc vào các khoản đầu tư lịch sử mà công ty đã thực hiện và không phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Các công ty đầu tư vào tài sản cố định dài hạn (như các tòa nhà hoặc phương tiện) bị mất giá trị do hao mòn. Chi phí khấu hao được dựa trên một phần tài sản cố định hữu hình của công ty đang xuống cấp. Chi phí khấu trừ dần phát sinh nếu tài sản vô hình. Các tài sản vô hình như bằng sáng chế được khấu hao vì chúng có thời gian hữu dụng hạn chế trước khi hết hạn.

Khấu hao + Khấu trừ dần bị ảnh hưởng nặng nề bởi các giả định liên quan đến đời sống kinh tế hữu ích, giá trị cứu cánh và phương pháp khấu hao được sử dụng. Bởi vì điều này, các nhà phân tích có thể thấy rằng thu nhập hoạt động khác với những gì họ nghĩ là con số, và do đó Khấu hao + Khấu trừ dần được hỗ trợ từ tính toán EBITDA. Chi phí Khấu hao + Khấu trừ dần có thể nằm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty dưới phần tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Vì chúng là chi phí không dùng tiền mặt nên nó được cộng lại trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ví dụ về Cách sử dụng EBITDA

  • Thu nhập ròng: $20.000.000
  • Khấu hao và khấu trừ dần: $10.000.000
  • Chi phí vay lãi: $5.000.000
  • Thuế: $5.000.000
  • EBITDA: $40.000.000

Một công ty bán lẻ tạo ra doanh thu 100 triệu đô la và phát sinh 40 triệu đô la chi phí sản xuất và 20 triệu đô la chi phí hoạt động. Chi phí khấu hao và khấu trừ dần tổng cộng là 10 triệu đô la, mang lại lợi nhuận hoạt động là 30 triệu đô la. Chi phí lãi vay là 5 triệu đô la, bằng với thu nhập trước thuế là 25 triệu đô la. Với thuế suất 20%, thu nhập ròng bằng 20 triệu đô la sau khi 5 triệu đô la tiền thuế được trừ vào thu nhập trước thuế. Nếu khấu hao, khấu trừ dần, lãi và thuế được cộng lại vào thu nhập ròng, EBITDA tương đương 40 triệu đô la.

Nhiều nhà đầu tư sử dụng EBITDA để so sánh giữa các công ty có cơ cấu vốn hoặc thẩm quyền thuế khác nhau. Giả sử rằng hai công ty đều có lãi trên cơ sở EBITDA, một so sánh như thế này có thể giúp các nhà đầu tư xác định một công ty đang phát triển nhanh hơn từ góc độ bán sản phẩm.

Ví dụ: hãy tưởng tượng hai công ty có cấu trúc vốn khác nhau nhưng một doanh nghiệp tương tự nhau. Công ty A có EBITDA hiện tại là 20.000.000 đô la và Công ty B có EBITDA là 17.500.000 đô la. Một nhà phân tích đang đánh giá cả hai công ty để xác định cái nào có giá trị hấp dẫn nhất.

Từ thông tin cho thấy, sẽ hợp lý khi cho rằng Công ty A nên giao dịch với tổng giá trị cao hơn Công ty B. Tuy nhiên, một khi chi phí hoạt động của khấu hao và khấu hao được thêm vào, cùng với chi phí lãi và thuế, mối quan hệ giữa hai công ty rõ ràng hơn.

Tại sao nên sử dụng EBITDA?

Số liệu EBITDA thường được sử dụng làm proxy cho dòng tiền. Nó có thể cung cấp cho một nhà phân tích ước tính nhanh giá trị của công ty, cũng như một loạt định giá bằng cách nhân nó bằng một định giá thu được từ các báo cáo nghiên cứu cổ phiếu, giao dịch công nghiệp,….

Ngoài ra, khi một công ty không tạo ra lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể chuyển sang EBITDA để đánh giá một công ty. Nhiều công ty cổ phần tư nhân sử dụng số liệu này vì nó rất tốt để so sánh các công ty tương tự trong cùng ngành. Chủ doanh nghiệp sử dụng nó để so sánh hiệu suất của họ với đối thủ cạnh tranh của họ.

Lời kết

Giống như bất kỳ biện pháp nào khác, EBITDA chỉ là một chỉ số duy nhất. Để phát triển một bức tranh đầy đủ về tình hình tài chính của bất kỳ công ty nào, phải xem xét vô số biện pháp. Nếu xác định các công ty lớn chỉ đơn giản là kiểm tra một con số thì các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp sẽ không còn tồn tại đến ngày nay.

EBITDA là gì?Tìm hiểu thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao
Rate this post
Please follow and like us:

Leave a Reply